dimarts, 23 de febrer de 2016

ClaudiaForma: Fons blanc i lila una noia tumbada en un llit amb un coixí tapant mija cara.

Contingut: aquest fons dona a entendre que és una noia amb dulçura.

Codis objectuals: el coixí representa que aquesta noia té una mica de vergonya i timidesa

Codis gestuals: és una noia vergonyosa però segura de si mateixa

Codis de color: el lila representa la dulçura, calidesa...

Codis d'il·luminació: dura 

Codis de composició: vertical

Codis d'angulació de càmera:

Raquel
Forma: Fons lila, noia recolzada en aquest moble agafant un peluix d'un ós.

Contingut: Aquesta noia transmet timidesa, vergonya i dulçura amb l'ós.

Codis objectuals: el color lila transmet timidesa i el blau una mica de tranquilitat amb si mateixa.

Codis gestuals: el gest que fa amb l'ós és que es vol tapar perque té vergonya, ho demostra amb la mirada que                         té.

Codis de color: el lila representa la timidesa i vergonya i el blau tranquilitat i relaxació.

Codis de composició: vertical

Codis d'iluminació: dura

Codis d'angulació de càmera: